infoma.biz ANASAYFA - ?nformatik Bilgisayar Sistemleri Tic. San. A.?.

infoma.biz
Title: ANASAYFA - ?nformatik Bilgisayar Sistemleri Tic. San. A.?.
Keywords: CAD,CAM,CAE,Creo, Parametrik Tasar?m, Windchill,PLM,PDM,CAD Data Y?netimi, Life cycle, ürün ?mrü, Orkflow, ?? Ak???, D?küman Y?netimi,Proje Y?netimi, Kalite Y?netimi, Fracas, Fta,Altium,Mathcad,Arbor...
Description: Bilgisayar Destekli Tasar?m, Analiz, ?malat (CAD,CAM,CAE) ve ürün Ya?am ?evrim Y?netimi (PLM) uygulamalar? alan?nda "KATMA DE?ERL? ??ZüMLER" üreten bir mühendislik firmas?d?r.
infoma.biz is ranked 8111438 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,761. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. infoma.biz has 43% seo score.

infoma.biz Information

Website / Domain: infoma.biz
Website IP Address: 77.92.99.5
Domain DNS Server: ns6.t-plesk.com,ns5.t-plesk.com

infoma.biz Rank

Alexa Rank: 8111438
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

infoma.biz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,761
Daily Revenue: $4
Monthly Revenue $144
Yearly Revenue: $1,761
Daily Unique Visitors 444
Monthly Unique Visitors: 13,320
Yearly Unique Visitors: 162,060

infoma.biz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Date Thu, 04 Aug 2016 16:56:51 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

infoma.biz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
CAD 14 0.71%
CAM 2 0.10%
CAE 2 0.10%
Creo 17 1.16%
Parametrik Tasar?m 0 0.00%
Windchill 12 1.85%
PLM 5 0.25%
PDM 2 0.10%
CAD Data Y?netimi 1 0.29%
Life cycle 0 0.00%
ürün ?mrü 0 0.00%
Orkflow 0 0.00%
?? Ak??? 1 0.13%
D?küman Y?netimi 0 0.00%
Proje Y?netimi 2 0.47%
Kalite Y?netimi 0 0.00%
Fracas 1 0.10%
Fta 1 0.05%
Altium 12 1.23%
Mathcad 6 0.71%
Arbor... 0 0.00%

infoma.biz Traffic Sources Chart

infoma.biz Similar Website

Domain Site Title

infoma.biz Alexa Rank History Chart

infoma.biz aleax

infoma.biz Html To Plain Text

ANASAYFA - ?nformatik Bilgisayar Sistemleri Tic. San. A.?. Beni Hat?rla Kullan?c? Ad?/?ifremi Unuttum? Kay?t Ol Giri? ? ANASAYFA HAKKIMIZDA üRüNLER ??ZüMLER ETK?NL?KLER DESTEK ?LET???M Biz Kimiz? Misyonumuz Vizyonumuz Creo 3.0 Creo Parametric 3D Tasar?m Modülleri Kal?p Modülleri 3D CAM Modülleri 3D CAE Modülleri 3D CAID Modülleri Creo Direct Creo Simulate Creo Illustrate Creo View MCAD Creo View ECAD Creo Sketch Creo Layout Creo Schematics Creo Options Modeler Windchill PLM Genel Tan?t?m Windchill PDMLink (ürün Data Y?netimi) Windchill ProjectLink (Proje Y?netimi) Windchill MPMLink (üretim Prosesleri Y?netimi) Windchill Quality Genel Tan?t?m Windchill FRACAS Windchill FMEA Windchill FTA Windchill Prediction Arbortext Edit?r Arbortext Editor Arbortext IsoDraw Y?netim Windchill PDMLink Yay?n Arbortext Publishing Engine Arbortext Styler Arbortext Advanced Print Publisher S1000D Arbortext Learning Content Manager Arbortext Provisioning Manager Arbortext Parts Catalog Manager Arbortext Publisher Arbortext IETP Viewer Mathcad PTC Mathcad Express PTC Mathcad Prime 3.0 PTC Mathcad Sürüm Kar??la?t?rmas? PTC Mathcad Yetenekleri Altium ürün Ya?am D?ngüsü Y?netimi (PLM) CAD Data Y?netimi Doküman Y?netimi ?? Ak??? ve ürün Faz Y?netimi De?i?iklik ve Konfigürasyon Y?netimi BOM Y?netimi Kurumsal Sistemlerle Entegrasyon Proje Y?netimi ve Raporlama Bilgisayar Destekli Tasar?m (CAD) Konsept (Kavramsal) Tasar?m Multi-CAD Data (Unite Technology) Bilgisayar Destekli Analiz (CAE) Yap?sal, Termal, Dinamik, Ergonomik Analiz Online Demo Kay?t Seminer Kay?t E?itim Kay?t MAKTEK 2012 MAKTEK 2014 Creo 3.0 Seminerleri Mathcad Express Sürümü Talebi Creo Parametric Deneme Sürümü Talebi E?itim Videolar? Skip to content ? Previous ? Playback Stop Play ? Next ? Creo Windchill Teknoloji Gününü - 19 Kas?m 2015 YEPYEN? ?ZELL?KLER?YLE PTC Creo 3.0 ?IKTI! üretkenli?inizi art?rmak i?in: Bütünle?ik Teknoloji (Birden Fazla CAD Sistemi ile ?al??ma ?mkan?) Concept Tasar?m Yenilikleri Tasar?m Alternatifleri Geli?mi? Grafik ve Analiz ?zellikleri Pek ?ok Yeni Modelleme Ara?lar? ONLINE DEMO KAYIT Site i?i arama... ?ok Yak?nda... Creo - w?ndch?ll Teknoloji Günü - ANKARA Tarih : 19-11-2015 ürün geli?tirme de büyük montajlarla ?al??ma ve tasar?m ile ili?kili d... Devam?n? oku HABERLER ?nceki Sonraki Sayfa: Alt?um Des?gner Teknoloji Günü - BURSA Tarih : 22-10-2015 ?nformatik Bilgisayar Sistemleri ve Altium'un birlikte ger?ekle?tirece?i Altium Designer teknoloji günü etkinli?ine davetlisiniz. Canl? uygulamalar ile birlikte detayl? konu anlat?mlar?n?n yap?laca?? etkinli?imize kat?lmak i?in; Devam?n? oku PLM Ankara Semineri Tarih : 02-06-2015 PLM Ankara Semineri Ger?ekle?tirildi Tasar?m, üretim, Kalite ve Servis faaliyetlerinde, tüm süre? ve bilgi ak???n?n, tek kaynaktan, etkile?imli, e? zamanl? ve lokasyon ba??ms?z y?netimini sa?layan, Windchill PLM ??zümlerimizin tan?t?m seminerine g?sterdi?iniz ilgi... Devam?n? oku Altium 15 Workshop Tarih : 28-05-2015 Altium Designer Teknoloji Günü ?nformatik Bilgisayar Sistemleri ve Altium'un birlikte ger?ekle?tirdi?i Altium Designer Teknoloji Günün'de, belirlenen konular?n uygulamalar ile birlikte detayl? aktar?ld??? etkinli?imize g?sterdi?iniz ilgi i?in te?ekkür ederiz. What's New in Altium Designer (Presentation... Devam?n? oku ?nformatik, Creo 3.0 Yeniliklerini Sundu Tarih : 23-09-2014 Teknoloji Günleri ile Sakarya, Ankara ve ?stanbul'da h?z kesmeden ger?ekle?tirdi. SAKARYA ?STANBUL ANKARA ?NFORMAT?K A.?. Sakarya, Ankara ve ?stanbul’da se?kin üreticiler ve sanayi kurulu?lar? ile bir araya geldi. 02 Eylül 2014 tarihinde Sakarya’da,... Devam?n? oku ?nformatik, Altium Designer 14 Elektroni… Tarih : 27-05-2014 ?nformatik, Altium Designer 14 Elektronik ürün Geli?tirme Sisteminin tan?t?m toplant?s? ve semineri ger?ekle?tirdi 27 May?s 2014 ?stanbul ve 29 May?s 2014 Ankara'da ger?ekle?tirdi?imiz "Altium Designer" seminerlerimize kat?lan tüm misafirlerimize te?ekkür ederiz. ?nformatik, Altium... Devam?n? oku 27 ?ubat 2013 ANKARA TEKNOLOJ? SEM?NER? Tarih : 27-02-2013 ANKARA "Katma De?erli Komple ??zümler" TEKNOLOJ? SEM?NER?M?Z? GER?EKLE?T?RD?K Tarih: 27 ?ubat 2013 - ?ar?amba, Saat: 13:30-16:00 Daha kaliteli ürünlerin, daha rekabet?i fiyatlarla ve daha erken piyasaya sunulabilmesinin en ?nemli ara?lar?, geli?mi? yeni nesil CAD teknolojileri olup, bu konuda dünya lideri konumunda olan PTC, ge?ti?imiz 20... Devam?n? oku Microsoft Sekt?rel ??zümler Günü 2013 Et… Tarih : 26-02-2013 ?nformatik A.?. Genel Müdürü Mustafa Ceran; Microsoft Sekt?rel ??zümler Günü’nde: “?novasyon i?in etkile?imli ve e?güdümlü ?al??man?n ?nemi” üst ba?l???yla bir sunum ger?ekle?tirdi. 26 ?ubat 2013 tarihinde ?stanbul Swiss Otel’de ger?ekle?tirilen Microsoft... Devam?n? oku ?nformatik Genel Müdürü Mustafa CERAN: … Tarih : 29-01-2013 Alternatif Yay?nc?l?k bünyesinde yay?n hayat?n? sürdüren “Sekt?rel Tan?t?m” dergisi, ?nformatik Genel Müdürü Mustafa CERAN ile bir r?portaj ger?ekle?tirdi. 1988 y?l?nda Türkiye'nin ilk CAD/CAM altyap?s?n?n olu?turulmas?ndan bu yana sekt?rün i?inde bulunan... Devam?n? oku PTC, servis otomasyonu konusunda uzman S… Tarih : 04-09-2012 PTC, servis otomasyonu konusunda uzman Servigistics firmas?n? bünyesine katt? Atlanta men?eyli firma i?in 200 milyon $ ?deyecek olan PTC’nin amac?, “network etkisi”ni kullanarak servis hizmetlerini maliyet-merkezli’den kar-merkezli hale getirmek ?al??mak olacak. PTC,... Devam?n? oku Microsoft'un Tercihi ?nformatik PDF Format?nda indirmek i?in t?klay?n Microsoft'un y?lda bir kez yay?nlad??? "Manufacturing and Resources Global Outlook 2014-2017" katalo?una, Dünya genelinde se?kin 125 ??züm Orta?? davet edilmi? olup, ?nformatik, Endüstriyel Uygulamalar alan?nda temsil etti?i ileri teknoloji kabiliyetleri ve uzmanl??? nedeniyle, Türkiye'den davet edilen 2 firmadan biri olmu?tur. BüLTEN ABONEL??? ürünlerimizle ilgili güncel haberleri almak i?in... ?sim E-posta ?Copyright 2012-2016 - ?nformatik Bilgisayar Sistemleri Top Skip to content

infoma.biz Whois

Domain Name:         INFOMA.BIZ
Domain ID:         D2064484-BIZ
Sponsoring Registrar:      NAMECHEAP, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID:    1068
Registrar URL (registration services):  http://www.namecheap.com
Domain Status:        ok
Variant:          INFOMA.BIZ
Registrant ID:        I3HJFSCDULUFR332
Registrant Name:        Mustafa CERAN -(64566)
Registrant Organization:      Feryal KURTULUS
Registrant Address1:       Famas Plaza, A-Blok, K-3,
Registrant Address2:       Darulaceze Cd. H.Z. Turkkan Sk.
Registrant City:        Istanbul
Registrant State/Province:     Sisli
Registrant Postal Code:      34384
Registrant Country:       Turkey
Registrant Country Code:      TR
Registrant Phone Number:      +212.2223235
Registrant Facsimile Number:     +212.2223239
Registrant Email:       mceran@informatik.com.tr
Administrative Contact ID:     EL33NU5L2U2EI0NN
Administrative Contact Name:     Feryal KURTULUS -(64566)
Administrative Contact Organization:   Feryal KURTULUS
Administrative Contact Address1:    Famas Plaza, A-Blok, K-3,
Administrative Contact Address2:    Darulaceze Cd. H.Z. Turkkan Sk.
Administrative Contact City:     Istanbul
Administrative Contact State/Province:  Sisli
Administrative Contact Postal Code:   34384
Administrative Contact Country:    Turkey
Administrative Contact Country Code:   TR
Administrative Contact Phone Number:   +212.2223235
Administrative Contact Facsimile Number:  +212.2223239
Administrative Contact Email:    fkurtulus@informatik.com.tr
Billing Contact ID:       V0G4LKVSEIUF2I44
Billing Contact Name:      Feryal KURTULUS -(64566)
Billing Contact Organization:    Feryal KURTULUS
Billing Contact Address1:     Famas Plaza, A-Blok, K-3,
Billing Contact Address2:     Darulaceze Cd. H.Z. Turkkan Sk.
Billing Contact City:      Istanbul
Billing Contact State/Province:    Sisli
Billing Contact Postal Code:     34384
Billing Contact Country:      Turkey
Billing Contact Country Code:    TR
Billing Contact Phone Number:    +212.2223235
Billing Contact Facsimile Number:   +212.2223239
Billing Contact Email:      fkurtulus@informatik.com.tr
Technical Contact ID:      TI55VCNYL1JEIFWY
Technical Contact Name:      Feryal KURTULUS -(64566)
Technical Contact Organization:    Feryal KURTULUS
Technical Contact Address1:     Famas Plaza, A-Blok, K-3,
Technical Contact Address2:     Darulaceze Cd. H.Z. Turkkan Sk.
Technical Contact City:      Istanbul
Technical Contact State/Province:   Sisli
Technical Contact Postal Code:    34384
Technical Contact Country:     Turkey
Technical Contact Country Code:    TR
Technical Contact Phone Number:    +212.2223235
Technical Contact Facsimile Number:   +212.2223239
Technical Contact Email:      fkurtulus@informatik.com.tr
Name Server:         NS5.T-PLESK.COM
Name Server:         NS6.T-PLESK.COM
Created by Registrar:      REGISTER.COM, INC.
Last Updated by Registrar:     NAMECHEAP, INC.
Last Transferred Date:      Sun Nov 22 16:03:07 GMT 2015
Domain Registration Date:     Tue Dec 11 17:51:56 GMT 2001
Domain Expiration Date:      Sat Dec 10 23:59:59 GMT 2016
Domain Last Updated Date:     Sun Nov 22 16:05:14 GMT 2015
DNSSEC:          false
>>>> Whois database was last updated on: Thu Jun 02 11:19:16 GMT 2016 <<<<
NeuStar, Inc., the Registry Operator for .BIZ, has collected this information
for the WHOIS database through an ICANN-Accredited Registrar. This information
is provided to you for informational purposes only and is designed to assist
persons in determining contents of a domain name registration record in the
NeuStar registry database. NeuStar makes this information available to you
"as is" and does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you
agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data: (1) to allow, enable, or otherwise
support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or
solicitations via direct mail, electronic mail, or by telephone; (2) in
contravention of any applicable data and privacy protection acts; or (3) to
enable high volume, automated, electronic processes that apply to the registry
(or its systems). Compilation, repackaging, dissemination, or other use of the
WHOIS database in its entirety, or of a substantial portion thereof, is not
allowed without NeuStar's prior written permission. NeuStar reserves the
right to modify or change these conditions at any time without prior or
subsequent notification of any kind. By executing this query, in any manner
whatsoever, you agree to abide by these terms.
NOTE: FAILURE TO LOCATE A RECORD IN THE WHOIS DATABASE IS NOT INDICATIVE
OF THE AVAILABILITY OF A DOMAIN NAME